Narodený: * 1962-09-03, Košice
† NULL,

Novinár, publicista a moderátor Andrej Bučko žije a pôsobí od roku 1996 v austrálskom Melbourne. Pracuje a tvorí tu ako rozhlasový publicista a moderátor na pozícii vedúceho slovenského vysielania Rádia SBS v Melbourne, zároveň svoje aktivity prezentuje ako manažér významných športových a kultúrnych podujatí krajanov v Melbourne, ale aj v ďalších centrách Austrálie.

Mnohorakosť profesijných aktivít, ľudské dispozície,  ako aj tvorivý individuálny prístup k oživeniu krajanskej komunity v Austrálii, sú zásadným fundamentom, aby v osobe publicistu Andreja Bučka mali Slováci žijúci v Austrálii človeka, vďaka ktorému sa krajania, žijúci v najvzdialenejšej časti zemegule od Slovenska, môžu intenzívnejšie a priamočiarejšie zbližovať so svojou domovinou. Mediálne a manažérske skúsenosti a permanentné aktivity na prospech slovenskej komunity v Austrálii najmä v oblasti kultúry, kultivovania slovenského jazyka v časti najmladšej migračnej vlny Slovákov na zelený kontinent, ako aj neustály priamy kontakt so Slovenskom, akcentujú pozíciu a poslanie A. Bučka v Rádiu SBS v Melbourne, kde pôsobí ako vedúci redaktor vysielania v slovenskom jazyku.

Otec piatich detí, ktorý sa do Austrálie odsťahoval v roku 1996, prejavil svoj novinársky (absolvent fakulty žurnalistiky Petrohradskej univerzity – 1985) a postupne aj manažérsky talent ešte počas pôsobenia v redakciách TIP-u, Pravdy a SME, v ktorých prezentoval nielen erudovanosť názorov a postrehov športového publicistu, ale aj úctu k presnosti faktov, čistote jazyka, pričom s jeho vrodenou zodpovednosťou mal zakaždým na mysli koncového „hráča“ – čitateľa. Vďaka týmto „bučkovsky“ cieľavedome pestovaným dispozíciám získal rešpekt najmä v radoch odborníkov v hokejovom a tenisovom dianí. A. Bučko absolvoval niekoľko MS v hokeji, množstvo najvýznamnejších tenisových turnajov vrátane grandslamových. Zdravá ambicióznosť A. Bučka posúvala aj v manažérskej činnosti. Ešte počas pôsobenia na Slovensku sa úspešne zhostil ako mediálny šéf piatich tenisových exhibícií v Bratislave s účasťou Lendla, Beckera, Grafovej, Hingisovej, Navrátilovej a ďalších, ako spoluorganizátor sa podpísal pod úspešnosť návštevy futbalovej legendy Pelého v Košiciach v roku 1994.

Húževnatosť a schopnosť adaptability v novom prostredí prejavil A. Bučko aj po rozhodnutí opustiť Slovensko a otvoriť nové kapitoly svojho súkromného i profesijného života v Austrálii, ktorá ho očarila aj vďaka jeho tenisovým putovaniam športového novinára, keď sa okrem plnenia pracovných povinností mal možnosť bližšie zoznámiť so životom slovenskej komunity. Začiatky v Melbourne však neboli jednoduché, okrem kontaktov s redakciami na Slovensku sa totiž musel na istý čas vzdať svojej najmilšej aktivity – žurnalistiky. Najmä vďaka jazykovým dispozíciám (okrem aktívnej a plynulej angličtiny a ruštiny Andrej obratne používa podľa potreby aj nemčinu, maďarčinu, poľštinu a chorváčtinu) si však postupne vybudoval významnú pozíciu v Casino Crown Club v Melbourne – najväčšom kasíne na južnej pologuli, kde svoje pôsobenie ukončil na pozícii manažéra pre public realations a kultúrnych akcií. Ďalšie štyri roky pôsobil vo Wyndham Vacations Asia Pacific Sales Consultant, kde sa bližšie zoznámil s finančným svetom a cestovným ruchom vo firme, ktorej predmetom bol predaj dovoleniek do celého sveta.

Od roku 2001 pôsobí Andrej Bučko v Rádiu SBS v Melbourne, kde zastáva post vedúceho slovenského vysielania. Postup na takúto významnú pozíciu nebol priamočiary, jeho úspech ovplyvnil prístup športového novinára, keď sa ako vyslaný reportér Rádia SBS zúčastňoval na významných športových podujatiach (naposledy MS 2010 vo futbale v JAR). Okrem toho, že hlas A. Bučka môžu poslucháči slovenského vysielania Rádia SBS počuť v pravidelnej nedeľňajšej moderovanej mozaikovej publicistickej relácii, naprieč celou Austráliou jeho meno rezonuje aj vďaka jeho neutíchajúcim manažérskym aktivitám. Mal veľký podiel na úspešných koncertoch K. Gotta, H. Vondráčkovej, P. Nagya a ďalších v Melbourne, ktoré ako skúsený moderátor aj konferoval.

Vari najvýznamnejšími počinmi A. Bučka v rámci pripomenutia a šírenia tradičnej slovenskej kultúry a folkloristiky v radoch Slovákov žijúcich v Austrálii bolo organizovanie historicky najväčších svetových turné súboru Lúčnica v rokoch 2007 a 2010 do Austrálie, pod ktoré sa stále veľký košický rodoľub podpísal ako manažér, promotér a organizátor. Bezpochyby stojí za zmienku fakt, že vďaka marketingovým schopnostiam A. Bučka v rámci oboch turné Lúčnice bolo v austrálskej televízii odvysielaných 155 reklamných upútaviek, vďaka ktorým sa mnohí obyvatelia kontinentu protinožcov mali možnosť vari aj po prvý raz na diaľku dotknúť s čarom Slovenska.

(pl)

Foto: archív