Narodený: * 1919-02-25, Hložany, Srbsko
† 1983-06-17, Báčsky Petrovec, Srbsko

Publicista, redaktor, osvetový pracovník, učiteľ. V rokoch 1941-1948 pôsobil ako učiteľ v osadách Kulpín, Silbaš a Hložany. Neskôr bol redaktorom mesačníka Rozhľady a literárneho časopisu Nový život, šéfredaktorom týždenníka Hlas ľudu, riaditeľom vydavateľstva Kultúra, resp. Obzor.

A. Fekete následne pôsobil aj ako správca obecnej knižnice, správcom Domu kultúry v Petrovci, predseda Slov. ochotníckeho divadla.  Bol zostavovateľom antológií a národných kalendárov, autor učebníc, prekladateľ a nositeľ vyznamenania Rad bratstva a jednoty.

Dielo – antológia: Do nových dní (1950, zostavovateľ); preklad zo srb.: Marin Franičevič – Nikola Hercigonja: Novej Juhoslávii, Radovan Gobec: My sme mladé batalióny (1951), Masové sborové piesne 1 a i.

Odkaz

http://slovackizavod.org.rs/kultura-u-medijima/stampani-mediji/pregled/1477