Narodený: * 1928-08-22, Kečerské Pekeľany
† NULL,

Krajanský pracovník, publicista. V roku 1947 emigroval do USA. V Clevelande organizoval kultúrny život slovenskej mládeže, aktívne sa zapájal do činnosti Slovenskej ligy v Amerike.

V roku 1988 sa A. Hudák ml. stal prezidentom Slovenskej záhrady, domova dôchodcov pre amerických Slovákov na Floride. Je zakladateľom Múzea kultúrneho dedičstva amerických Slovákov, v aktivitách v prospech krajanského života v USA pokračoval aj na poste riaditeľa Slovenského ústavu v Clevelande. A. Hudák ml. je autorom kníh Slováci na Floride (1991), Cesty životom (1995).

Odkaz:

http://skgarden.hasic.sk/pamatnica/tzatp.htm