Narodený: * 1883-11-21, Békešská Čaba
† 1974-01-27, Budapešť

Slovenský priekopník letectva, ktorý lietal na strojoch vlastnej konštrukcie, pričom 1. augusta 1908 absolvoval prvý medzimestský let na území súčasného Slovenska medzi Bratislavou a Trnavou (45 km) za  58 minút vo výške 50-70 metrov.

Narodil sa v rodine vysťahovalcov na Dolnú zem, ktorá v Malohontu prišla do Békešskej Čaby v prvej vysťahovaleckej vlne pred takmer 300 rokmi. Napriek prianiu rodičov, aby sa venoval hospodáreniu na rodinnom majetku, mladý Andrej odišiel do Pešti, kde ukončil Priemyselnú školu ako mechanik. S bratom si neskôr založil dielňu, v ktorej získaval nielen praktické zručnosti, ale aj stále väčšiu túžbu aspoň teoreticky si osvojovať vedomosti o rozvíjajúcej sa aviatike. V tom čase sa už Kvas poznal s Aladárom Zsélyim, svojím rovesníkom, ktorý bol veľký nadšenec motorového lietania. Skončil peštiansku techniku, zaoberal sa konštrukciou lietajúcich strojov a vydal dokonca knižku Základné princípy techniky lietadiel.

Bol to práve Zsélyi, ktorý mal na Kvasa kľúčový vplyv. Začiatkom roku 1910 ho nahovoril na stavbu jednoplošníka, pričom Kvasovi poskytol prvé nákresy aj potrebné peniaze. S tými problémy Zsélyi nemal, keďže pochádzal z rodiny bohatého maďarského veľkostatkára. V priebehu pol roka dokázal Andrej Kvas postaviť dve lietadlá, ktoré Zsélyimu pomáhal aj zalietavať. Po tom, čo sa pri jednom lete Zsélyi zranil a lietaniu dal zbohom, Kvas sa osamostatnil. Z  Paríža si nechal doviezť motor Anzani s výkonom 25 koní. Nazval ho Kvas 1 a sám začal lietať vo veľkom.

Andrej Kvas zaznamenal viacero leteckých úspechov – na pretekoch vo Francúzsku (1909), pripisujú mu dokonca aj prelet nad prielivom La Manche. Pravda, niektorí leteckí odborníci – historici jeho výkony buď skresľovali alebo podceňovali. V rokoch 1913-1914 však boli pamätnými Kvasove výkony na leteckých dňoch vo viacerých slovenských mestách, kde udivoval odvahou, s akou lietal so svojím strojom. Niektoré historické pramene uvádzajú, že za jeho výkony mu vraj písomne blahoželali aj priekopníci letectva – Američania bratia Wrightovci a Francúz  L. Blériot. Keď sa začala svetová vojna a Kvas narukoval do c.k. rakúsko-uhorskej armády, viaceré z jeho strojov použilo vojsko na letecký prieskum.

Počas Maďarskej republiky rád poverili Kvasa vedením leteckej továrne  v Aszóde a po druhej svetovej vojne mu Medzinárodná letecká federácia udelila diplom za priekopníctvo v letectve. Na V. majstrovstvách Slovenska v leteckej akrobacii v Trenčíne v roku 1964 privítali Andreja Kvasa ako čestného hosťa. Okrem toho, že o Andrejovi Kvasovi vzniklo niekoľko filmových dokumentov, stal sa aj hrdinom románu P. Mullera A Madárember (Vtáčí človek).

Andrej Kvas, rodák z Békešskej Čaby, hodnoverne svojimi konštruktérskymi, najmä však pilotnými schopnosťami – a zdokumentovaná časovosť to potvrdzuje, zbúral mýty o tom, že prvým slovenským letcom bol generál Milan Rastislav Štefánik. História nepustí: kým prvé doložené správy o lietaní Štefánika sú z roku 1915, iný Slovák – Andrej Kvas už dovtedy zalietal viac ako desať lietadiel vlastnej konštrukcie…

 

Foto: archív

 

Odkazy:

www.spravy.pravda.sk

www.comp-press-data.hu

www.luno.hu