Narodený: * 1909-12-28, Blanburg, Pensylvánia, USA
† 2003-03-15, Cleveland, Ohio, USA

Benediktínsky mních, katolícky kňaz, novinár, publicista, spisovateľ. Pochádza z 2. generácie amerických Slovákov. V r.oku1937 bol vysvätený za kňaza, v štúdiách pokračoval na amerických univerzitách.

Jeden z najplodnejších publicistov a prekladateľov, spoluzakladateľ Slovenského ústavu v Clevelande, redaktor časopisu Ave Maria, Slovenských novín, prispievateľ do mnohých americko-slovenských novín, časopisov, zborníkov, kronikár americko-slovenského života, viedol stále rubriky v časopise JednotaSlovák v Amerike, prekladal z angličtiny. Knižne vydal memoáre Nad nami hory, pod nami bane (1972), vydané aj v angličtine.