Narodený: * 1899-07-28, Mokroluh
† 1981-10-04, Campo Grande, Brazília

Misionár. Noviciát vykonal v Radne v Slovinsku, kde študoval aj kresťanskú filozofiu. Teologické štúdiá absolvoval a ukončil sčasti v slovinskej Ľubľane, sčasti v talianskom Turíne, kde bol aj vysvätený za kňaza.

Od mladosti túžil stať sa misionárom. V roku 1935, kedy skončil bohoslovecké štúdiá, dostal list poslušnosti a odišiel do Brazílie. Tu pôsobil ako kaplán, neskôr kňaz v Campo Grande, Corumba, Cuiaba. Vyučoval matematiku, latinčinu, prírodovedné predmety a venoval sa aj duchovnému vedeniu mládeže.

 

Foto: www.emp1.cz

 

Odkazy

www.emp1.ic.cz

www.elegenda.sk

www.emp1.ic.cz