Narodený: * 1908-04-16, Bedford, USA
† 1974-04-04, Bratislava

Novinár, prekladateľ. Zaslúžil sa o rozširovanie slovensko-juhoslovanských vzťahov. Spolupracoval s krajanskou tlačou, redigoval časopisy v Juhoslávii, na Slovensku a v Česku.

Prekladal zo srbčiny, chorvátčiny, ruštiny, bulharčiny. Ako dokumentarista pracoval v Novinárskom študijnom ústave v Bratislave.

 

 

Odkazy

http://www.hlasludu.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1472:mirjana-iolakova&catid=451:obzory-3-310&Itemid=537

http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=2088

http://www.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/subory/nasa_univerzita/2008_03.pdf

http://www.litcentrum.sk/55653