Narodený: * 1903-11-19, Kuklov
† 1982-03-16, Poughkeepsie, USA

Lekár patológ, básnik, prekladateľ. 

Študoval na gymnáziách v Skalici a Trnave, lekársku fakultu na UK v Bratislave, kde po absolvovaní štúdia pôsobil pedagogicky, od r. 1940 ako profesor a prednosta Patologického ústavu UK, neskôr Slovenskej univerzity v Bratislave. 
Roku 1943 sa ako člen medzinárodnej vyšetrovacej komisie Červeného kríža zúčastnil na objasňovaní masových vrážd poľských dôstojníkov v Katyńskom lese.  Roku 1945 emigroval, deportovali ho však na Slovensko, nespravodlivo odsúdili a väznili. Po  prepustení z väzenia bol odborným lekárom v Trnave. Roku 1952 emigroval opäť do Rakúska, cez Nemecko a Taliansko sa roku 1953 usadil v USA. 
Stal sa medzinárodne uznávaným znalcom v odbore patológie, získal titul Diplomate of the American Board of Pathology, vymenovali ho za člena College of American Pathologists a American Medical Associaton. 
Na Slovensku debutoval zbierkou básní Stráž pri Morave (1925), vydal zbierky Brázda cez úhory (1929), Hlas krvi (1932), Štít (1940), Mŕtvy (1941). V exile publikoval v krajanských periodikách Most, Slovák v Amerike, Jednota, Hlasy z Ríma, Slobodné Slovensko a v Ríme mu vyšla básnická zbierka Presievač piesku 1979). Prekladal z poľštiny a angličtiny.
Radí sa medzi básnikov katolíckej moderny. Bol pri zakladaní Spolku slovenských spisovateľov a umelcov v zahraničí a jeho prvý predseda.
Foto: postoveznamky.sk