Narodený: * 1888-06-01, Turčiansky Svätý Martin
† 1981-08-16, Banská Bystrica

Predstaviteľka zahraničného odboja a krajanská pracovníčka v Chicagu. Podieľala sa na zakladaní viacerých spolkov a organizácií. Pripravovala rôzne zbierky a slávnosti. Pracovala v Ev. jednote, spevokole Lipa a v Slovenskej lige. Publikovala vo viacerých krajanských časopisoch.