Narodený: * 1928-04-22, Blatné
† NULL,

Katolícky kňaz, salezián, prekladateľ, organizátor duchovného i kultúrneho života Slovákov vo Švajčiarsku. Študoval filozofiu, divadelnú vedu a históriu.

V roku 1964 emigroval do Ríma, kde pôsobil ako pedagóg v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda. V roku 1973 začal viesť Slovenskú katolícku misiu vo švajčiarskom Zürichu a viedol ju vyše 30 rokov; založil a redigoval časopis Živé slovo. Príspevky publikoval vo viacerých krajanských časopisoch. Od roku 2002 žije v Bratislave.