Narodený: * 1943-08-28, Martin
† NULL,

Vysokoškolský pedagóg, vedec. Od roku 1975 pôsobí v Göttingene v Nemecku, kde prednáša na Fakulte lesníctva a ekológie. Je vedúcim Inštitútu pre lesnícku biometriu a informatiku.

B. Sloboda rozpracoval široký okruh otázok kvantifikácie stromových a porastových veličín, ich dynamiky a vzťahov k ekologickým a hospodárskym faktorom. Výrazne spolupracuje so svojou alma mater, Technickou univerzitou vo Zvolene, pomáha pri zabezpečovaní študijných pobytov slovenských pedagogických i vedeckých pracovníkov v Nemecku.

Foto: archív

Odkaz

www.de.wikipedia.org