Narodený: * 1932-06-26, Erdevík, Srbsko
† NULL,

 

Univerzitný profesor, lingvista, dialektológ, kultúrny pracovník, aktivista verejného, kultúrneho a vedeckého života.
Jeden zo zakladateľov a prvý predseda Spolku vojvodinských slovakistov, prvý riaditeľ Slovakistického ústavu Filozofickej fakulty v Novom Sade, zakladateľ a redaktor spolkového bulletinu a vedeckého Zborníka Spolku vojvodinských slovakistov, redaktor literárneho časopisu Nový život. 
Vo svojej vedeckej činnosti sa venuje dialektológii a dejinám spisovnej slovenčiny vo Vojvodine. Je autorom štúdií a článkov o jazykovej kultúre Slovákov vo Vojvodine. Vydal diela Nárečie Pivnice v Báčke, O slovenskom jazyku v Juhoslávii, Priezviská Slovákov v Juhoslávii.