Narodený: * 1948-02-26, Trenčianske Teplice
† NULL,

Knihovedkyňa, bibliografička, historička na Univerzite v Alba Iulia.

Dielo: Stredoveká levočská knižnica; Cartea româneascã veche în judetul Alba.