Narodený: * 1948-11-06, Užhorod
† NULL,

Krajanský pracovník, inžinier. V súčasnosti pôsobí ako člen výboru Matice slovenskej na Zakarpatsku, je výkonným predsedom miestneho odboru MS v Užhorode.

Fedor J. Illeš je aktívnym organizátorom krajanského a kresťanského života Slovákov v Užhorode, iniciátorom mnohých kultúrnych a spoločenských podujatí.