Narodený: * 1903-09-07, Dolné Lovčice
† 1956-09-09, Cleveland, USA

Historik, krajanský pracovník. Od r. 1945 v emigrácii, od roku 1947 v USA, kde zastával funkcie v krajanských spolkoch. Postupne sa stal tajomníkom Slovenskej ligy v Amerike, riaditeľom Slovenského ústavu v Clevelande, predsedom Slovenskej národnej rady v zahraničí.

Z tvorby – F. Hrušovský je autorom viacerých kníh: Slovenské dejiny (1939), Slovenskí vladári (1948), Slovenské rehole v Amerike (1955). Pôsobil aj ako dopisovateľ mnohých novín v Amerike a v zahraničí, v ktorých obhajoval právo slovenského národa na samostatnosť.

Foto: archív

Odkaz

www.obecklastor.sk