Narodený: * 1923-11-13, Vyhne
† NULL,

Novinár, publicista, krajanský pracovník. V marci 1945 emigroval cez americkú okupačnú zónu v Rakúsku do Nemecka a Talianska, v roku 1948 prišiel do Španielska, kde študoval románsku filológiu a filmovú réžiu. Od roku 1957 žil a pôsobil v Austrálii, kde okrem iného v Sydney pracoval v rozhlasovom vysielaní pre krajanov, čím významne obohatil tamojšiu slovenskú komunitu. Od roku 1991 žije v Madride.

F. Chajma bol zakladajúcim členom ústredia Združenia slovenského katolíckeho študentstva v zahraničí, predsedom a tajomníkom pobočky v Španielsku. Významne sa prejavoval aj ako autor esejí, kritík a poviedok uverejňovaných v slovenskej krajanskej tlači. Počas života v Austrálii stál v čele periodika Slovenský štít, známa je aj jeho prekladateľská činnosť.

Odkazy

www.vyhne.sk/download_file_f.php?id=102834

http://www.aepress.sk/zurnal/full/oz0400i.pdf