Narodený: * 1928-07-18, Jablonové
† NULL,

Pedagóg, metodik, krajanský pracovník. Vyštudoval slovenčinu a telesnú výchovu v Bratislave. V roku 1968 emigroval do Švajčiarska.

Vo Švajčiarsku pôsobil F. Michalovič postupne ako predseda Združenia Slovákov vo Švajčiarsku, bol redaktorom krajanských novín. Aktívne podporoval národnokultúrne a športové aktivity. Je autorom odborných prác, úvah, článkov, zostavovateľom publikácií zo slovenských dejín.