Narodený: * 1958-09-20, Seredné, Ukrajina
† NULL,

Učiteľka, krajanská pracovníčka. Je členkou výboru Matice slovenskej na Zakarpatsku a výkonnou predsedníčkou miestneho odboru MS na Zakarpatsku v obci Seredné v okrese Užhorod.

G. Mazjutincová pracuje ako učiteľka, vyučuje slovenčinu ako nepovinný predmet na strednej škole v Serednom. Aktívne sa venuje mládeži, pripravuje žiakov na rôzne súťaže organizované Maticou slovenskou na Zakarpatsku.