Narodený: * 1909-01-16, Turzovka
† 2000-11-15, Ottawa, Kanada

Politik, publicista, krajanský kultúrny pracovník. Po skončení druhej svetovej vojny emigroval do Rakúska, v roku 1951 sa vysťahoval do Kanady.

Dlhé roky pôsobil v rozličných funkciách v Kanadskej Slovenskej lige, ako predseda redakčnej rady týždenníka Kanadský Slovák, v Svetovom kongrese Slovákov, podieľal sa na založení Katedry slovenskej histórie a kultúry na Ottawskej univerzite. Organizoval a fi nančne podporoval krajanské podujatia, pomáhal slovenským prisťahovalcom po roku 1968. Za prácu pre krajanskú komunitu mu bola udelená medaila Štefana Romana.