Narodený: * 1944-02-26, Martin
† NULL,

Novinár, básnik, autor rozhlasových a televíznych programov, krajanský aktivista (pseudonymy: Ivan Čipka-Pavelovič, IŠČP, ČP). 

Detstvo a mladosť prežil v Liptovskom Mikuláši. V rokoch 1964-1968 študoval scenáristiku a dramaturgiu na filmovej a televíznej fakulte AMU v Prahe. Po auguste 1968 emigroval a usadil sa vo Veľkej Británii. Do roku 1998 pracoval v slovenskej redakcii vysielania BBC do zahraničia ako redaktor a autor programov a relácií Britské kino a televízia, Veda, priemysel, poľnohospodárstvo a Fókus. Bol prekladateľ a tlmočník britských vládnych a komerčných organizácií.
 
Roku 1971 sa v Londýne podieľal na založení krajanskej organizácie Slovenský kruh vo Veľkej Británii,  spolu s redakčným kolegom a básnikom Jozefom Zvonárom-Tieňom vydával Informačný bulletin Slovenského kruhu. Básne a články publikoval v exilových časopisoch Horizont, Most, Pohľady. Žije striedavo v Liptovskom Mikuláši a vo Veľkej Británii.
 
Z tvorby – spolupracoval na preklade knihy Slovakia in the 19th and 20th Century (vydal Svetový kongres Slovákov v Toronte 1973). Do knihy Sprievodca slovenským zahraničím napísal kapitolu o Veľkej Británii. Napísal historické štúdie Dôstojník čs. légií v Rusku J.G. Čipka pre časopis Vojenská história (s Petrom Chorvátom, 2003) a Slovenské vysielanie BBC (stručná história) pre zborník Patria et fidei (2008). Súkromne vydal zbierku veršov Archeológia lásky.
 
Foto: klublm.webs.com