Narodený: * 1863-12-19, Liptovský Ján
† 1944-05-29, Báčsky Petrovec, Srbsko

Spisovateľ a učiteľ. Jedna z ústredných osobností kultúrnych a osvetových aktivít dolnozemských Slovákov v 1. polovici 20. storočia.

J. Čajak bol delegátom vojvodinských Slovákov na Veľkom národnom zhromaždení v roku 1918, spoluzakladateľom Juhoslovanského nakladateľského spolku v Báčskom Petrovci, zodpovedným redaktorom Národnej jednoty, spoluzakladateľom slovenského gymnázia v B. Petrovci. Pôsobil okrem toho aj ako predseda literárneho a národopisného odboru Matice slovenskej v Juhoslávii, rozsiahle boli aj jeho publicistické a redaktorcké aktivity v časopise Náš život.

Z diela J. Čajaka – poviedky: Predaj hory, Pred oltárom, Z povinnosti, Tri rozprávky, Suchoty, Vohľady, Ecce homo, Cholera a iné, anekdotické príbehy: Ujčekov Mikušov posledný deň, Jožkova svadba a iné rozprávky, Strýc Miško, Ja si svoj mliečnik načnem, román: Rodina Rovesných.

Foto: archív

Odkazy:

www.litcentrum.sk

www.zlatyfond.sme.sk

www.kniznica-sgzp.webnode.sk

www.liptjan.sk