Narodený: * 1898-01-30, Báčsky Petrovec
† 1988-02-04, Báčsky Petrovec

Novinár, vydavateľ a spolkový pracovník. Od r. 1920 pôsobil v USA. V Juhoslávii publikoval v slovenskej tlači národnobuditeľské články a literárne pokusy.

Od príchodu do USA bol aktívny v národnokultúrnom živote amerických Slovákov. Stal sa riaditeľom Slovenského ústredného kníhkupectva v Chicagu, od 30. rokov pôsobil ako vydavateľ a redaktor americko-slovenskej tlače (Náš svet, Slovenka, Sloboda). Bol organizátorom slovenského robotníctva v USA, tajomníkom Slovenskej dramatickej jednoty, učiteľom v slovenských robotníckych školách a v Slovenskej národnej škole, spoluzakladateľom a istý čas tajomníkom a predsedom Matice slovenského školstva v Amerike (založenej r. 1927). Článkami prispieval do mnohých krajanských novín a časopisov. V polovici 80. rokov sa vrátil zo Spojených štátov späť do Juhoslávie.