Narodený: * 1922-12-03, Príbeta
† NULL,

Lekár, krajanský pracovník. Od roku 1948, po štúdiách a pracovných či výskumných aktivitách na parížskej Sorbonne, žil vo Francúzsku. Od roku 1960 pôsobil až do roku 1979, keď odišiel na dôchodok, na univerzitách v USA.

Vo svojej vedeckej práci sa venoval výskumu chémie, biochémie, humánnej a animálnej fyziológie, výžive človeka a živočíchov, patológie a medicíne. Z týchto oblastí, na základe realizovaných experimentálnych prác, publikoval vyše 100 rozsiahlejších pôvodných vedeckých prác a veľa kratších abstraktov z referátov na konferenciách, a to najmä vo francúzskych a amerických vedeckých časopisoch.

Oblasťami jeho experimentálneho výskumu bolo najmä pôsobenie vitamínov (vitamín C, niacin, bioflavonoidy, nedostatok vitamínov), minerálny metabolizmus, stopové prvky, mukopolysacharidy, glykoproteíny, kolagén, základné substancie pojivových pletív, biochémia a fvziológia kože, reumatoidné artritídy, endokrynológia na metabolizmus organizmov zo zvláštnym zreteľom na skorbut, kožné choroby, reumatizmus a rakovinu.

Ako pedagogický a vedecký pracovník bol členom 19 vedeckých spoločností so sídlami vo Francúzsku, USA a iných krajinách (napríklad Vedeckej spoločnosti pre hygienickú výživu v Paríži, Biochemickej spoločnosti, Francúzskej spoločnosti pre fyziológiu, Biochemickej spoločnosti v Londýne, Výskumného ústavu pre problémy dunajskej nížiny vo Viedni, Newyorskej akadémie vied, Americkej spoločnosti pre vedecký pokrok, Americkej spoločnosti pre reumatizmus).

Profesor Ján Fabiánek je národne mimoriadne uvedomelý. Svoju aktivitu prejavil aj v zahraničných spolkoch Slovákov v USA a Kanade, vrátane finančnej podpory a úzkej spolupráce. Pokiaľ to bolo možné, udržiaval trvalé kontakty so svojou rodinou v Bratislave a kolegami z vysokoškolského štúdia.