Narodený: * 1957-10-10, Kestúc (Kesztölc)
† NULL,

Predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy. Predtým pôsobil ako novinár, dokumentarista, režisér a krajanský aktivista. Šestnásť rokov pracoval v regionálnom televíznom štúdiu v Segedíne.

Ján Fuzik po absolvovaní odboru žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1980) pracoval ako redaktor týždenníka Ľudové noviny (1981-1982). Od roku 1983 bol redaktorom Našej obrazovky – slovenského vysielania segedínskeho štúdia Maďarskej televízie. Krátky čas pôsobil vo funkcii podpredsedu Zväzu Slovákov v Maďarsku. Funkciu predsedu Celoštátnej slovenskej samosprávy vykonáva už vo štvrtom volebnom cykle.

Z tvorby – režíroval televízne dokumentárne filmy (napríklad: Kestúcka kronika a Bez domova). Aktivizoval sa aj ako beletrista na stránkach Ľudových novín, v almanachu Zrod a v Našom kalendári. Z maďarčiny preložil súbor štúdií I. Käfera Maďarsko-slovenská literárna vzájomnosť (1984).

V roku 2006 mu udelili vysoké štátne vyznamenanie: Rad dôstojníckeho kríža Maďarskej republiky (občiansky).