Narodený: * 1909-02-17, Békešská Čaba, Maďarsko
† 1984-10-18, Nové Zámky

Ľudový básnik a prozaik, autor divadelných hier. Po skončení základnej školy pracoval ako robotník. Patrí k najplodnejším ľudovým autorom.

Písať začal v roku 1931, najskôr po maďarsky. Niet oblasti kultúrneho a osvetového života v B. Čabe, do ktorej by v 30. a 40. rokoch 20. storočia nezasiahol svojimi nápadmi a tvorivou prácou. S jeho menom sa stretávame vo všetkých časopisoch, ktoré v oblasti B. Čaby vychádzali.

V roku 1947 sa presťahoval na Slovensko. Aj tu pokračoval v osvetovej činnosti. Vydal divadelnú hru v čabianskom nárečí Vyslúžená žena (1935), ktorú bratislavskí herci uviedli v rozhlase (1938); samostatnú zbierku básní vlastným nákladom pod názvom Zornička (1939). V rukopise zostali jeho ďalšie divadelné hry, filmová poviedka a román.

 

 

Odkazy

Milý človek s dobrým humorom

Hľadanie pravdy, lásky a krásy