Narodený: * 1909-06-09, Suchá nad Parnou
† 1994-04-16, Banpong, Thajsko

Misionár. V roku 1921 nastupil do saleziánskeho ašpirantátu v Taliansku, neskôr vstúpil do noviciátu. Pôsobil ako učiteľ a vychovávateľ v Turíne. Počas druhej svetovej vojny okúsil utrpenie koncentračného tábora.

Po vojne odišiel ako misionár do Číny, kde pôsobil 37 rokov. V roku 1970 ho premiestnili do Thajska, kde prežil 24 rokov. Zároveň pracoval ako odborný knihár.

Foto: www.misie.saleziani.sk

Odkaz

www.misie.saleziani.sk