Narodený: * 1929-05-23, Báčsky Petrovec, Srbsko
† 1993-12-06, Nový Sad, Srbsko

Spisovateľ, redaktor, prekladateľ, učiteľ. Vyštudoval na Prírodovedecko-matematickej fakulte Univerzity v Belehrade. Pôsobil ako stredoškolský učiteľ, riaditeľ základnej školy, riaditeľ Domu kultúry v B. Petrovci. Bol redaktorom vo vydavateľstve Obzor, šéfredaktorom časopisu Vzlet.

Dielo – próza: Jazvy (1980), Krátky život (1989); drámy: Krutý život (1954), Povíchrica nad brázdami (1976); publicistika: Architektonický rast Petrovca (1991); preklady: Kronika Aradáča (1981, zo srbčiny); pre deti a mladež: Deti z našej ulice (1959), Chlapci zo salaša (1986).

 

Odkazy

http://www.kulpin.net/aktuality/jan-kopcok-kratky-zivot.html

http://www.litcentrum.sk/18377

http://slovackizavod.org.rs/kultura-i-sira-javnost/kulturna-mapa/mesta/1828