Narodený: * 1911-05-28, Trstená
† 1973-04-06, Montreal, Kanada

Spisovateľ – básnik a dramatik, publicista a vydavateľ, aktívny organizátor kultúrneho a politického života Slovákov v Kanade. Tvoril aj pod pseudonymami J. D. Hámorník, Ľudo Hámorník, J. Oravec.

Strednú školu ukončil maturitami v Trenčíne, univerzitné štúdium na právnickej fakulte opustil po dvoch rokoch. Pôsobil ako notár na Orave, v rokoch 1939-1942 pracoval na kultúrno osvetovom oddelení Ministerstva obrany v Bratislave, 1942-1945 ako redaktor Slovenského vojaka Stráže vlasti.

Na jar roku 1945 J. Doránsky emigroval a postupne žil v Rakúsku, Nemecku a Taliansku, aby sa v roku 1949 odsťahoval do Kanady. Do roku 1955 bol J. Doránsky vydavateľom a redaktorom Domobrany v Montreale, neskôr hlásateľom v relácii Hlas kandaských Slovákov.

Z diela – Knižne debutoval novelou Deti biedy (1934), napísal divadelnú hru Novou cestou (o Hlinkovej mládeži). Počas vojny pripravoval komentár k dokumentárnemu filmu Od Tatier po Azovské more a vydal zbierku epigramov Slepí pasažieri. V exile vydal divadelnú hru Stará mať, neopúšťaj nás! (1954), zbierku epigramov Sto epigramov (1971), básnické zbierky Od splnu po zatmenie (1972) a Z času na čas (1972). Veľká časť jeho literárnej tvorby ostala v rukopise.

Odkazy

http://www.litcentrum.sk/18221

http://www.trstena.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=37

http://www.sfd.sfu.sk/main.php?idf=9