Narodený: * 1897-07-18, Selenča, Srbsko
† 1982-07-03, Bratislava

 

Spisovateľ, redaktor, prekladateľ, diplomat.
Vzdelanie získal v Báčskom Petrovci, Sarvaši, Novom Vrbase a Novom Sade, študoval evanjelickú teológiu v Bratislave a Prešove, Vysokú školu pedagogickú v Belehrade. Pracoval ako profesor slovenčiny a dejepisu na gymnáziu v Báčskom Petrovci.
Roku 1942 sa presťahoval do Budapešti, kde bol redaktorom denníka Slovenská jednota. Po druhej svetovej vojne pracoval na Ministerstve zahraničia ČSR v Budapešti, neskôr na povereníctve informácií.
Od roku 1949 žil v Bratislave. Pracoval ako redaktor, venoval sa publicistike, prekladal z juhoslovanských literatúr. V prozaickej tvorbe sa zameral na život Slovákov na Dolnej zemi. Vydal romány Zuzka Turanová, Zypa Cupák, V zajatí na Holíčskom hrade. Publicistika: Mračná nad južným Slovenskom, Bučanskí Slováci vo víre vojny.