Narodený: * 1925-05-29, Báčsky Petrovec, Srbsko
† 1998-10-28, Bratislava

Historik, prekladateľ, spisovateľ, priekopník v organizovaní kultúrnych stykov so zahraničnými Slovákmi. Stredoškolské štúdium absolvoval v rodisku a na Slovensku. V roku 1944 sa zapojil do protifašistického hnutia, po vojne bol redaktorom týždenníka Hlas ľudu.

Po štúdiách na Filozofickej fakulte UK v Bratislave bol redaktorom Pravdy a Kultúrneho života. V rokoch 1950-1955 bol neprávom väznený, rehabilitovaný bol v roku 1964. Od roku 1957 pôsobil v Historickom ústave SAV, v rokoch 1961-1964 pracoval ako šéfredaktor Vydavateľstva SAV. Od roku1973 sa venoval vedeckovýskumnej činnosti zameranej na výskum slovenského vysťahovalectva. Bol zakladateľom a prvým riaditeľom Ústavu pre zahraničných Slovákov Matice slovenskej.

Dielo: Sťahovanie Slovákov na Dolnú zem v 18. a 19. storočí (1965), Slováci vo svete I (1981, člen autorského kolektívu), Dlhé hľadanie domova (1985). Okrem týchto základných publikácií napísal J. Sirácky vyše 100 štúdií a statí.

 

Foto: www.luno.hu

Odkazy

www.ibos.hu

www.books.sk

www.luno.hu

www.worldcat.org