Narodený: * 1903-06-03, Binguľa, Srbsko
† 1993-04-18, Bratislava

Právnik, literárny historik a bibliograf. Väčšinu života strávil na Slovensku. Napísal niekoľko diel z literárnej histórie, venoval sa aj publicistike a prekladateľskej činnosti.

Dielo: Zo slovenskej minulosti národnej a literárnej (1932); Zo života slovenského (1933); Kultúrne snahy Slovákov v Juhoslávii (1935); Ľudovít Štúr (1955) a i.

Bibliografie: Slovník slovenských pseudonymov (1944); Bibliografia Ľudovíta Štúra (1958); Doplnky a opravy k Riznerovej bibliografi i (1972) a i.

 

Odkazy

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ján_Vladimír_Ormis