Narodený: * 1917-04-04, Žakarovce
† 1993-02-20, New York, USA

Interpretka ľudových piesní, redaktorka, dramaturgička, autorka rozhlasových relácií o ľudovej hudbe, zberateľka pokladov piesňovej kultúry. Recitovala a hrala v ochotníckom divadle.

Absolvovala učiteľské ústavy v Levoči a Spišskej Novej Vsi, vyučovala na umeleckých školách v Kluknave, Drienove, Krásnej nad Hornádom a v Košiciach a zbierala ľudové piesne z týchto oblastí. Ako pracovníčka rozhlasu zozbierala viac ako 900 ľudových piesní charakteristických pre kultúru Spiša, Šariša a Zemplína. S Pavlom Tonkovičom a Jankom Matuškom asi 150 z nich vydala v spevníkoch Spevy nášho ľudu a Janka Guzová spieva.

 V 50. rokoch mala zakázané verejne vystupovať, rozhlas nemohol vysielať jej piesne. Po uvoľnení roku 1962 verejne spievala na 1600 koncertoch. Roku 1969 emigrovala do USA. Prvé vystúpenie v New Yorku mala až po šiestich rokoch. Vystupovala pred krajanmi v Kanade, kde jej Kanadská Slovenská liga roku 1986 udelila v Toronte Cenu slovenského srdca – s podtitulom: Za úsmevy a lásku, ktoré rozdávala po dlhé roky. Roku 1997 vyšla jej kniha spomienok Piesňou otvárala srdcia. Na jej počesť sa na Slovensku koná súťaž mladých interpretov ľudovej piesne O cenu Janky Guzovej a v jej rodných Žakarovciach folklórny festival Dni Janky Guzovej.

Foto: Slovenský rozhlas

Odkazy

www.antikvariatik.cz

www.ondana.sk