Narodený: * 1897-01-01, Kovačica, Srbsko
† 1942-01-30, Mauthausen, Nemecko

Právnik, krajanský aktivista, príkladný vlastenec a demokrat. Patril k významným slovenským politickým a kultúrnym činiteľom v bývalej Juhoslávii.

Cez prvú svetovú vojnu bol J. Bulík dobrovoľníkom v rakúsko-uhorskej armáde. Po vojne sa zapájal do politického života Slovákov v Juhoslávii, zakladal národné rady po banátskych obciach.  V roku 1918 zastupoval slovenskú menšinu v Národnom zhromaždení v Novom Sade. Do kultúrneho a spoločenského života sa zapájal už po rozpade Rakúsko-Uhorska. V Kovačici založil Slovenskú národnú radu banátskych Slovákov. 
 
Vyštudoval právo v Záhrebe, pôsobil v Novom Sade a ako advokát v Belehrade. V roku 1932 bol jedným zo zakladateľov a prvým predsedom Matice slovenskej v Juhoslávii. Po roku 1938 sa zapojil do protifašistického odboja, spolupracoval s československým odbojom v republike i v západnej Európe. V roku 1941 bol mobilizovaný, zúčastnil sa na obrane krajiny. V Kovačici ho zajalo gestapo, vyšetrovali ho v Prahe a vo Viedni, odtiaľ transportovali do koncentračného tábora v Mauthausene, kde zomrel.
 
Stanislav Bajaník zostavil o ňom zborník Dr. Janko Bulík – vlastenec, demokrat a martýr (2007).
 
Foto: archív
 
Odkazy