Narodený: * 1923-12-17, Akron, Ohio, USA
† 2006-05-13, Hamden, Connecticut, USA

Významný protestantský teológ, profesor historickej teológie slovenského pôvodu. Absolvoval aj štúdium filozofie.

J. Pelikán napísal okolo 15 teologických, historických a filozofických diel. Ako špecialista bol poverený spoluautorstvom na preklade kompletných spisov Martina Luthera.

Dielo (výber): From Luther to Kirkegaard (1950), The Riddle of Roman Catholicism (1959), Evolution after Darwin (1960), The Shape of Death (1961).

 

Foto: www.wikipedia.org

Odkazy

www.sk.wikipedia.org

www.britannica.com

www.evanjelik.sk