Narodený: * 1922-09-26, Obyce
† 1998-02-02, Štvrtok

Kňaz, misionár, pedagóg, prekladateľ. V enmigrácii od roku 1952 žil a pôsobil vo viacerých krajinách, významný bol jeho prínos v juhoamerických misiách – v Uruguaji a Argentíne. Po vzniku samostatného Slovenska sa v roku 1994 vrátil do rodnej vlasti.

Roku 1938 prišiel k saleziánom vo Svätom Beňadiku. Počas tzv. barbarskej noci v apríli 1950 ho internovali. V januári 1952 prešiel tajne cez hranice do Rakúska a cez hory sa dostal do Talianska, kde absolvoval učiteľský ústav. Roku 1956 odišiel do misií v Uruguaji, kde začal študovať filozofiu a teológiu. Po prerušení štúdia pracoval ako knihviazač, vyučoval náboženstvo.
 
Venoval sa práci s deťmi, založil 60-členný orchester, s ktorým koncertoval v uruguajských  mestách a dedinách v Uruguaji. Roku 1976 odišiel do Argentíny, kde spravoval farnosť, vyučoval náboženstvo a spolupracoval so slovenskými spolkami. V Buenos Aires pokračoval v štúdiu a vstúpil do Kongregácie misionárov Najsvätejších sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie (MSSCC).
 
Kňazské svätenie prijal 1. februára 1981. Potom spravoval farnosť v Buenos Aires. V marci 1994 sa vrátil na Slovensko, v Žiline založil misijný dom Kongregácie. 
 
Odkazy