Narodený: * 1918-03-18, Báčsky Petrovec, Srbsko
† 2001-07-20, Báčsky Petrovec, Srbsko

Osvetový pracovník, učiteľ, neskôr riaditeľ Základnej školy v obci Kysáč. V ďalších rokoch aktívneho života pracoval ako osvetový poradca Osvetovo-pedagogického ústavu v Novom Sade.