Narodený: * 1896-02-23, Zvolen
† 1960-07-13, Lujan, Argentína

Spisovateľ, správca Matice slovenskej v Martine a zakladateľ Matice slovenskej v zahraničí.

Gymnázium študoval v Krupine, kde v roku 1914 získal učiteľský diplom. Od roku 1926 pracoval v Matici slovenskej v Martine. V roku 1928 sa stal generálnym tajomníkom a 1932 správcom Matice slovenskej v Martine. Hronský sa pričinil aj o vybudovania novej matičnej budovy, zriadil modernú tlačiareň, rozšíril jej členskú bázu a svojím úsilím v nej znásobil knižnú a časopiseckú produkciu. Na jar 1945 zorganizoval evakuáciu Matice slovenskej do zahraničia.

V lete 1948 odišiel do Argentíny. V emigrácii zastával mnohé významné funkcie: bol čestným predsedom Spolku slovenských spisovateľov, predsedom Slovenskej národnej rady v zahraničí a v roku 1959 obnovil v zahraničí Maticu slovenskú.

J. C. Hronský vstúpil do literatúry už ako študent na krupinskom gymnáziu, debutoval knihou pre mládež Kremnické povesti (1920) a počas 40 tvorivých rokov napísal vyše 30 kníh a veľké množstvo článkov. Je zakladateľ a popredný predstaviteľ „lyrizovanej prózy“.

Z diela – J. C. Hronský vydal niekoľko zbierok poviedok: U nás (1924), Domov (1925), Medové srdce (1929), Podpolianske rozprávky (1932), Sedem sŕdc (1934) atď. Umelecky najnáročnejšie sú však jeho romány, napr. Jozef Mak (1933), Andreas Búr majster (1948), Svet na trasovisku (1960). Významnú časť jeho tvorby tvorila spisba pre deti a mládež: Najmladší Závodský, Zlatý dážď, Smelý zajko, Smelý zajko v Afrike, Butkáčik a Dubkáčik a iné.

Odkazy

www.litcentrum.sk

www.osobnosti.sk

www.sk.wikipedia.org

www.snk.sk

www.snk.sk

www.artforum.sk

www.snk.sk