Narodený: * 1913-04-05, Dolná Lehota
† 1995-03-15, Dayton, USA

Filozof, politológ. Pôsobil ako docent Univerzity Komenského v Bratislave. Po roku 1945 sa na pôde Strany slobody usiloval o vytvorenie jednotného ideového frontu, ktorý by na báze filozofie humanity, kresťanskej morálky a demokratických zásad dokázal zabrániť prieniku marxizmu do slovenského spoločenského a duchovného života.

V roku 1948 emigroval do USA, kde pôsobil najskôr na Georgetownskej univerzite a od roku 1954 na Daytonskej univerzite v štáte Ohio v USA. Venoval sa predovšetkým gnozeologickej problematike a otázkam filozofie vedy a pôsobil vo Výbore pre slobodné Česko-Slovensko v USA.

Dielo: Praktická psychológia; Filozofia humanity v politickom živote; Nikolaj Losskij a jeho filozofia a iné.

 

Odkazy

http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/dieska.html