Narodený: * 1953-05-25, Josipovac
† NULL,

Spolkový pracovník, učiteľ, publicista. Absolvoval Slovenské gymnázium A. Bernoláka pri Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme.

Pôsobil ako učiteľ na Základnej škole v Josipovci. Je spoluzakladateľom Matice slovenskej v Chorvátsku, v rokoch 1992 – 2002 bol predsedom Zväzu Slovákov v Chorvátsku, od roku 2002 je jeho podpredsedom. Založil časopis Prameň, kde do roku 1999 pracoval ako šéfredaktor.

 

Odkazy

http://www.slovaci-zagreb.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&Itemid=14