Narodený: * 1854-02-17, Revúca
† 1945-01-31, Prievidza

Literárny vedec, historik, prekladateľ. Popredný aktivista medzi Slovákmi na Dolnej zemi. Zakladateľ a redaktor časopisu Domácnosť a škola, zakladateľ Slovenského dievčenského ústavu, stredoškolský profesor vo Švajčiarsku, ale aj v obciach Ilok a Petrovec, vedúci historického odboru a archivár Matice slovenskej v Juhoslávii. Od roku 1938 žil na Slovensku.

Dielo – dejiny: Slovenské osadníctvo v Srieme (1908), Dejiny stavby petrovského chrámu (1921), Fruška Gora (1925), Daniel Kolényi a jeho doba (1925), Zabudnuté slovenské osady v Stolnobelehradskej a Vespremskej stolici v Zadunajsku (1936); náboženské brožúry: Biblické histórie pre ľudové školy, dom a nižšie triedy stredných škôl (1896, 1921); antológie a výbery z diel iných autorov: Rečňovanky pre dospelejšiu mládež (1902); preklad z chorv.: Josip Kozarac: Mŕtve kapitále (1904); z nem.: Reč Strossmayerova povedaná na vatikánskom koncile roku 1870 proti neomylnosti pápežskej (1871).

Foto: www.dobos.revuca.net

Odkazy

www.dobos.revuca.net

www.zelpo.sk

www.webjournal.sk