Narodený: * 1922-04-19, Smolnícka Huta
† NULL,

Publicista, redaktor, prekladateľ. 

Zo Slovenska emigroval roku 1945. Študoval v Ríme a v Madride. Bol predsedom Ústredia slovenských katolíckych študentov (1950 – 1953),  redaktorom slovenského vysielania v španielskom rozhlase. Od roku 1958 žil v Austrálii. Aktívne pracoval v Združení austrálskych Slovákov a pri vydávaní časopisu Slovenský štít. Žije v Madride.