Narodený: * 1914-11-18, Píla
† 1975-11-18, Middletown, USA

Novinár, publicista a politik. Gymnázium navštevoval v Nitre a Rimavskej Sobote. Podieľal sa na formulovaní línie HSĽS, bol redaktorom časopisov Nástup a Slovenská pravda. Emigroval v roku 1945.

V emigrácii v Nemecku redigoval časopis Slobodné Slovensko. Po emigrácii do Spojených štátov (1950) sa stal pomocným redaktorom časopisu Jednota v Middletowne, v rokoch 1958-1975 bol redaktorom Slováka v Amerike a od roku 1964 aj jeho vydavateľom, bol tajomníkom Slovenskej ligy v Amerike.

Dielo – knižné publikácie: Tisov odkaz (1953), Štefan Furdek a slovenské prisťahovalectvo (1955), Slováci a komunizmus (1957), Unconquerables – aj v slovenčine – Neporaziteľní (1961), 75 rokov Prvej katolíckej slovenskej jednoty (1965), Slovenskí priekopníci v Amerike (1972) a i.

Odkaz

http://spravy.pravda.sk/ako-slovensko-vyhlasilo-vojnu-amerike-dyf-/sk_domace.asp?c=A111212_165532_sk_domace_p58