Narodený: * 1924-03-11, Udavské
† NULL,

Kardinál. Teológiu študoval v Bratislave, vysvätený za kňaza bol v roku 1949. Pokračoval v štúdiách na Gregoriánskej univerzite v Ríme. V roku 1959 mu pápež udelil titul monsignora.

V roku 1967 sa stal tajomníkom prvej biskupskej synody, neskôr bol povýšený na pápežského preláta a vymenovaný za titulárneho biskupa doclejského a vysvätený za arcibiskupa. V roku 1985 bol pápežom Jánom Pavlom II. povýšený na kardinála a prefekta Vatikánskej kongregácie pre evanjelizáciu národov. Aktívne sa zapájal do národno-kultúrneho života slovenskej emigrácie. V 60. rokoch 20. storočia pomáhal budovať Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme.

Dielo (výber): De inhabitione Spiritu Sancti secundum B. Petrum de Tarantasia (1951), Il raporto di lavoro in Ceco-Slovacchianegli anni 1945 − 1954 (l966), Svetlo národov (1972), Ekumenizmus (1976), Význam sv. Cyrila a Metoda v slovenskomkatolicizme a slovenských dejinách (1984), Na misijných cestách (1991), Odkaz slovenskému národu a spoločenstvám (1991).

 

Foto: www.it.wikipedia.org

Odkazy

www.sk.wikipedia.org

www.ku.sk

www.bratislava.sk

www.farnostokolicne.sk

www.radiovaticana.org

www.radiovaticana.org

www.youtube.com