Narodený: * 1919-12-15, Neštlich
† 1989-08-19, Londýn, Veká Británia

Básnik, publicista, redaktor BBC, dlhoročný predseda Slovenského kruhu vo Veľkej Británii, vydavateľ niekoľkých periodík (pseud. Nestich, Zvonár-Tieň).

Vyštudoval Právnickú fakultu Slovenskej univerzity v Bratislave. Na Slovensku pracoval ako redaktor vo viacerých časopisoch. Tlačou mu vyšli príspevky: Veliký rok Slovenského červeného kríža (1942), Za ideu Slovenského červeného kríža (1943), Červený kríž na Slovensku v 2. svetovej vojne (1946), Osudy bieleho muža z Castiglione (1947). 

Roku 1949 odišiel do exilu v Bavorsku, neskôr do Kanady a USA. Od roku 1966 pôsobil ako športový redaktor BBC v Londýne. Tam založil krajanský spolok Slovákov Slovenský kruh vo Veľkej Británii. Dlhé roky bol členom a funkcionárom vo Svetovom kongrese Slovákov. 
Svoje básne publikoval v zbierke Zakliata vlasť (1972).