Narodený: * 1919-01-20, Malé Chlievany
† NULL,

Diplomat, pedagóg, čestný predseda Švédsko-slovenského spolku. Po promócii za doktora práv v roku 1943 na Univerzite Komenského v Bratislave pracoval pre Ministerstvo zahraničných vecí ako pracovník generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Štokholme.

V roku 1947 dostal polročné štipendium na Svenska Institutet v Štokholme so zameraním na kultúrne styky s cudzinou. Po odchode do Švédska pôsobil ako  stredoškolský profesor, bol aktívny v slovenskej politike v emigrácii, zastupoval Slovenský oslobodzovací výbor v Škandinávii, úzko spolupracoval s inými emigrantskými organizáciami, najmä s reprezentantmi baltických štátov, publikoval články vo švédskej tlači o Slovensku.