Narodený: * 1898-04-12, Bratislava
† 1991-01-10, Temešvár

Akademický maliar. Po štúdiách v Bratislave a Budapešti sa usadil v rumunskom Temešvári, kde založil súkromnú školu výtvarného umenia. V jeho tvorbe môžeme nájsť prvky symbolizmu, expresionizmu, ale najmä humanizmu.

J. Podlipný je maliarom čiernobielych farieb a uhlíka. Autor portrétov, krajiniek, zátiší. Svoje obrazy vystavoval v samostatných i kolektívnych výstavách. Za celoživotné dielo bol v roku 1988 ocenený čestnou medailou hlavného mesta Slovenska.