Narodený: * 1928-11-14, Slovenský Komlóš, Maďarsko
† NULL,

Básnik a zberateľ hmotnej kultúry Slovákov v Maďarsku. Vlastným menom Juraj Antal. V rodisku pôsobil ako predseda miestnej organizácie Zväzu Slovákov v Maďarsku.

J. Dolnozemský bol zakladajúcim členom Združenia slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku, je čestným členom Spolku slovenských spisovateľov. Zároveň bol ako publicista významným spolupracovníkom mesačníka Komlóšsky hlásnik.

Dielo – básnické zbierky: Večerný dážď (1988), Ťarcha páperia (1994), November (1995), Doma (1998), Vernosť (2002), V okovách času (2006).
 

Odkazy

www.litcentrum.sk

www.snk.sk

www.ibos.hu

www.luno.hu

www.luno.hu

www.luno.hu

www.noveslovo.sk