Narodený: * 1916-12-20, Báčsky Petrovec, Srbsko
† 1998-10-14, Báčsky Petrovec, Srbsko

Pedagóg a publicista. Učiteľ na Gymnáziu J. Kollára v Báčskom Petrovci, dlhoročný spoločensko-politický pracovník a šéfredaktor týždenníka Hlas ľudu a časopisu Nový život.

J. Spevák pôsobil aj ako tajomník Matice slovenskej v Juhoslávii, predseda Kultúrno-osvetového spoločenstva Vojvodiny (1963-1965). Vo vydavateľstve Obzor bol hlavným redaktorom knižných vydaní. Časopisecky uverejňoval vlastné básne a prozaické diela.

Odkazy

http://slovackizavod.org.rs/kultura-u-medijima/stampani-mediji/pregled/5508

http://www.hlasludu.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1437:z-historie-slovenskej-tlae-a-slovenskeho-knihtlaiarstva-v-juhoslavii-3&catid=436:mozaika-129&Itemid=520