Narodený: * 1888-03-28, Mošovce
† 1953-11-22, Beška, Srbsko

Učiteľ, publicista, prekladateľ pôsobiaci na Dolnej zemi. V 30. rokoch minulého storočia pracoval ako tajomník Československého zväzu Slovákov v Juhoslávii, vyučoval v Starej Pazove a Beške. Redigoval časopis Svit a Evanjelický hlásnik. Zostavil a knižne vydal monografiu Stará Pazova, napísal Príspevky k histórii Slovákov v Juhoslávii.