Narodený: * 1929-10-07, Černík
† NULL,

Saleziánsky kňaz, pedagóg, psychológ. Po skončení stredoškolských štúdií sa zapísal na bratislavskú univerzitu, ale v roku 1951 emigroval do Rakúska, tu pracoval najprv v saleziánskom ústave v Linzi a neskôr v Astene.

V roku 1953 pokračoval v teologických štúdiách v Taliansku. Svoje vedecké práce a odborné štúdie uverejňoval v nemeckých i talianskych časopisoch. Prispieval aj do slovenských časopisov v emigrácii a pripravoval aj prednášky pre Vatikánsky rozhlas o výchovných problémoch. Dlhodobo sa venoval kurzom pre voľbu povolania.

Dielo – knižne vyšla jeho obsiahlejšia duchovná práca Vzrast v láske (1965).

 

Foto: www.larios.psy.unipd.it

Odkaz

www.obeccernik.sk